Az Ön böngészője nem támogatja a JavaScriptet. Kérem kapcsolja be a böngésző beállításaiban!
Elsősegély

Elsősegély

Az elsősegély tanfolyam elvégzése után vizsgádat mi megszervezzük, hogy ezzel is segítsünk neked.

Minden tanulónak, aki jogosítványt szeretne, vizsgát kell tennie közúti elsősegély ismeretekből.

A vizsga csak a Magyar Vöröskeresztnél tehető le, ezért is hívják a vizsgaigazolásukat "Vöröskeresztes kártyának".

Vizsgára bocsátható, aki:
Előzetesen az adott vizsgára jelentkezett, 
A vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a
vizsgadíj befizetési igazolását (7 900 Ft),
arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát,
a kitöltött Jelentkezési és nyilvántartó lapot átadja.

Vizsga időpontja és helye: Vizsgákra munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban, a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyein kerül sor.

További részletek:

Visszalépés, megbetegedés, hiányzás:

Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre. Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet.

A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól, ha:

10 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja távolmaradásának okát,
Akadályoztatását bejelenti/bejelenteti, és azt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül, vagy igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követően 8 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja,
Legkésőbb a vizsgajegyzőkönyv lezárásáig jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri vizsgaidőpontjának módosítását,
Rendkívüli esetben (természeti katasztrófa, egyéb rendkívüli ok) méltányosságból.

A vizsgateljesítmény értékelése:

Megfelelt minősítést kap az a vizsgázó, aki az elméleti, illetve gyakorlati feladatokat helyesen oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el. Nem felelt meg minősítést kap az a vizsgázó, aki feladatmegoldások (gyakorlati vagy elméleti) során olyan megoldást közöl vagy cselekszik, illetve az, amit elmulaszt (közölni vagy megtenni), a beteg állapotát rontotta és/vagy bukást jelentő hibát követett el.

Vizsga az alábbi feladatok megoldásából áll:

Kötelezően bemutatandó gyakorlatok:
újraélesztés 1 segélynyújtóval,
betegvizsgálat,
eszméletlen beteg ellátása (stabil oldalfektetés)
“A” tétel megoldása,
“B” tétel megoldása.

Felmentés a vizsga alól:

Az egészségügyi végzettséggel rendelkező emberek mentesülnek a vizsga alól, a középfokú elsősegélynyújtó képzettséggel rendelkező, vagy egyetemen Oxyológia tantárgyból vizsgázottak pedig 4 000 Ft ellenében honosítással kapnak igazolást.

Figyelem: Ha valaki elveszíti a vizsgaigazolását, akkor a Magyar Vöröskereszt 4 000 Ft ellenében állít ki újabb igazolást.